7 สีช่วยชาวบ้าน

คืบหน้าปัญหาบ่อขยะไม่ผ่านความเห็นชาวบ้าน จ.อ่างทอง

7 สีช่วยชาวบ้าน - เรื่องนี้ ตามต่อจากกรีนรีพอร์ต ที่รายงานความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ที่เดือดร้อนจากบ่อขยะซึ่งไม่ผ่านการประชาพิจารณ์มานานกว่า 20 ปี ล่าสุดมีข้อสรุปแล้ว

กรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านเทวราช และองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช กับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับการจัดการบ่อขยะที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านมานานกว่า 20 ปี จนชาวบ้าน และ อบต.เทวราช ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบจัดสร้างตามข้อตกลง MOU ปี 2558 ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ถูกนำเข้าสู่การประชุมของสภา อบต.เทวราช รวมทั้งไม่มีการทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านด้วย

หลังจากนั้น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง ออกมายืนยันว่า บ่อขยะในหมู่ 4 ตำบลเทวราช ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ อบต.เทวราช เร่งทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามชาวบ้านว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้พื้นที่หมู่ 4 ตำบลเทวราช เป็นสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ไม่เห็นด้วย ทาง อบต.เทวราช ได้สรุปผลประชาพิจารณ์ และปิดประกาศให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ทราบ

ซึ่งล่าสุด สภา อบต.เทวราช เรียกประชุมสมาชิกสภา อบต.และฝ่ายบริหาร เพื่อรับรองผลประชาพิจารณ์ ซึ่งฝ่ายบริหารจะเร่งส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งปฎิกูล และมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยกลาง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรอผลการพิจารณาว่า การจัดตั้งบ่อขยะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ขณะที่ชาวบ้านเตรียมนำผลประชาพิจารณ์และบันทึกการประชุมสภา อบต.เทวราช ยื่นต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราวด้วยการปิดบ่อขยะจนกว่าจะมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ