ประเด็นเด็ด 7 สี

ประเด็นเด็ดรอบโลก : แผนสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครน

ประเด็นเด็ด 7 สี - ประเด็นเด็ดรอบโลกวันนี้ เป็นเรื่องสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว ซึ่งจีนได้หารือกับรัสเซีย พร้อมเสนอแผนสันติภาพ 12 ข้อ เพื่อหวังยุติสงคราม และสร้างสันติภาพในยูเครน แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐฯ และชาติตะวันตกอีกหลายชาติ ซึ่งมองว่า แผนสันติภาพดังกล่าวเอื้อผลต่อรัสเซียมากกว่า ไปติดตามกับ คุณพิสิทธิ์ กิรติการกุล กัน