ข่าวเด็ด 7 สี

น้ำเพียงพอและสภาพอากาศดี ดันภาคเกษตรไตรมาสแรกโต 5%

ข่าวเด็ด 7 สี - นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกปีนี้ 2566 หรือตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 ว่า ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากการค้า และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ยังมีส่วนทำให้การผลิตทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปรัง และอ้อยโรงงาน ส่วนการประมงหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ผู้ประกอบการออกเรือจับสัตว์น้ำลดลง แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2 ถึง 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง