ข่าวภาคค่ำ

ยืนยันตัวตนวันสุดท้าย รอรับสิทธิสวัสดิการฯ 1,545 บาท

ข่าวภาคค่ำ - วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นวันแรกของการเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 เมษายน นี้ คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้

โดยกระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ตการ์ด เพื่อใช้จ่ายแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ในวงเงิน 1,545 บาทต่อคน มากกว่าสิทธิสวัสดิการฯ เดิม ที่จะได้รับเงินประมาณ 1,215-1,315 บาทต่อคน ซึ่งทุกวันที่ 1 จะมีการโอนเงิน ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาทต่อเดือน เพื่อใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า, ค่าเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อเดือน และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาท ต่อ 3 เดือน ส่วนทุกวันที่ 18 จะมีส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อเดือน และส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังจากวันนี้ ยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการฯ แต่จะต้องรอไปอีก อย่างน้อย 1 เดือน หรือจะได้ใช้สิทธิ ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด แบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 1 เดือน ยิ่งยืนยันตัวตนช้า จะยิ่งได้รับสิทธิช้าลงไป และจะได้รับการทบสิทธิ เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาทเท่านั้น โดยช้าที่สุดจะต้องยืนยันตัวตน ไม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อเริ่มใช้สิทธิได้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566