เกาะกระแสออนไลน์

ย้ำเตือน! เงินค้างในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม รีบใช้สิทธิ ก่อนหมดเขต 31 มี.ค.66 นี้

ย้ำเตือน! เงินค้างในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม รีบใช้สิทธิ ก่อนหมดเขต 31 มี.ค.66 นี้
ย้ำเตือน! ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่า รีบใช้สิทธิก่อนหมดเขต 31 มี.ค. นี้ ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม จะสามารถใช้บัตรฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง ได้ตั้งวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม และโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้ที่มีเงินค้างในบัตร รีบใช้จ่ายก่อนจะเสียสิทธิ

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน และผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,030,967 ราย ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โอนงวดแรก สำหรับผู้ผ่านการยืนยันตัวตน(หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว) จะได้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้ (เปลี่ยนแปลงจากบัตรเก่า)

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับจากที่ได้ 200-300 บาท ไม่เท่ากัน เป็นให้คนละ 300 บาท เท่ากันทั้งหมด
2.ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เดิมให้ 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3.เงินค่าเดินทาง ของเดิมให้ 500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท เท่ากันทุกพื้นที่ ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท
4.ค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน จ่ายให้เท่าเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง