ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว

ที่ศูนย์เยาวชนคลองเตย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว" ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด และกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตา ให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สาธิตการทำน้ำหมักจากจุลินทรีย์ EM โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายนนี้

นับตั้งแต่ปี 2546 โครงการแว่นแก้ว ให้บริการออกหน่วยตรวจวัดสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาส 504 ครั้ง ใน 63 จังหวัด สนับสนุนแว่นตาไปแล้วกว่า 286,000 อัน โดยในปีนี้ มีแผนจะออกหน่วยให้บริการ 20 ครั้ง คาดว่าจะช่วยผู้มีปัญหาสายตาได้ประมาณ 10,000 คน

ข่าวอื่นในหมวด