เน้นย้ำ! โควิดระบาดมากขึ้น เริ่มพบผู้เสียชีวิตทุกวันแล้ว

เน้นย้ำ! โควิดระบาดมากขึ้น เริ่มพบผู้เสียชีวิตทุกวันแล้ว

View icon 265
วันที่ 2 พ.ค. 2566 | 09.30 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
โควิด-19 ระบาดมากขึ้น เริ่มมีผู้เสียชีวิตรายวัน คาดช่วงฤดูฝนระบาดพร้อมไข้หวัดใหญ่ ย้ำ สธ.เร่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กลุ่มเสี่ยง 607/608 รีบไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น พร้อมวัคซีนหวัดใหญ่ลดเสี่ยงเสียชีวิต

วันนี้ (2 พ.ค. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  พบว่า ในช่วง วันที่ 23-29 เม.ย.66 พบผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  1,811 ราย : เฉลี่ยวันละ 258 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 10 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน หายป่วยสะสม 8,382 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) เสียชีวิตสะสม 288 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 157 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 79 ราย

“ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงขอย้ำให้กลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด-19” นายอนุชากล่าว

ทั้งนี้  กรมควบคุมโรคคาดว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงฤดูฝนพร้อมกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม 607 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นจะมีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตได้  ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ไม่เพียงพอในด้านประโยชน์ ความสำคัญ และความปลอดภัยของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายชะลอหรือปฏิเสธการรับวัคซีนได้ 

“นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เป็นวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ และเพิ่มโอกาสเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปของผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันคนในชุมชน รวมถึงเป็นการรักษาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” นายอนุชากล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการป่วยหนักจากโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน กรมควบคุมโรคจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงทุกคน ติดต่อเข้ารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นวัคซีน หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปยังสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร