คอลัมน์หมายเลข 7 : ยังไม่พบพิรุธทุจริต ทุ่มงบฯ 336 ลบ. สร้างต่อศูนย์กีฬาฯ ภาคตะวันออก

View icon 93
วันที่ 4 พ.ค. 2566 | 20.11 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - เมืองพัทยา เตรียมใช้เงินกว่า 300 ล้านบาท สานต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ที่มีข้อกังขาเรื่องการทุจริต หลังสร้างมานานกว่า 15 ปี แต่ไม่แล้วเสร็จ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า มีรายงานในคอลัมน์หมายเลข 7

ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ซึ่งกินระยะเวลาก่อสร้างมานานกว่า 15 ปี แต่ไม่แล้วเสร็จ มีเหตุผลอ้างว่าเป็นเพราะผู้รับเหมาทิ้งงาน จนเมืองพัทยาต้องบอกเลิกสัญญา ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

เวลานี้ได้ถูกหยิบขึ้นมาปัดกวาดและสานต่อโครงการอีกครั้ง ภายใต้การบริหารของนายปรเมศวร์ ตั้งเป้าจะเปิดใช้งานให้ได้ภายในปี 2568 โดยที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ได้เห็นชอบอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี วงเงินรวมกว่า 336 ล้านบาท มาใช้ก่อสร้าง แม้จะยังไม่มีหลักประกันว่าสุดท้ายจะไม่ซ้ำรอยเหตุการณ์เหมือนกับ 15 ปี ที่ผ่านมา

การก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ริเริ่มด้วยความต้องการที่จะให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตามมาตรฐานสากล ในปี 2551 จึงมีการขออนุมัติงบประมาณจากภาครัฐ จำนวนกว่า 774 ล้านบาท มาดำเนินการ โดยแบ่งโครงการออกเป็น 3 ระยะ

ท่ามกลางข้อกังขาการดำเนินการและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งขณะนี้ องค์กรตรวจสอบ ระบุว่า ยังไม่พบหลักฐาน หรือ การกระทำใดที่ส่อไปในทางทุจริต แม้ว่าการตรวจสอบเวลานี้จะยังไม่มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ทำให้ทุกคนยอมรับ และปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงนี้มีปัญหา ทำให้มีการหารือ บูรณาการทำงาน หวังป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

จากการติดตามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ยังมีโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกจำนวนไม่น้อย โดยข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มีมากถึง 12 โครงการ เม็ดเงินรวมกว่า 2,400 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง