คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.พบพิรุธเบิกจ่ายเงิน สร้างอาคาร อบต.บ้านเจียง งบฯ 7 ล้านบาท

View icon 207
วันที่ 9 พ.ค. 2566 | 20.13 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - กรณีผู้รับจ้างทิ้งงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านเจียง หลังเบิกงานงวดที่ 2 ไป จากการลงพื้นที่ติดตามของคุณ จิรเมธ กลับวงษ์ ยังพบข้อมูลความผิดปกติในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ตามต่อเรื่องนี้ในคอลัมน์หมายเลข 7

ปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน หลังเบิกงานไป 2 งวด รวมเป็นเงินเกือบ 2,000,000 บาท จากวงเงินกว่า 7,000,000 บาท ที่มีการชี้แจงว่าเป็นสาเหตุหลักทำให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ล่าช้า จนสุดท้าย อบต.บ้านเจียง ต้องบอกเลิกสัญญา ฟ้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะทวงคืนความเสียหายได้หรือไม่

ข้อมูลที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงานที่รวดเร็ว โดยงวดแรก เกิดขึ้นหลังทำสัญญาจ้างได้ 2 เดือน และต่อมาไม่ถึง 3 เดือน ก็มีการเบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับงานเทคาน รวมไปถึงเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายที่เกินวงเงินงบประมาณ ณ เวลานี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ นายก อบต.บ้านเจียง จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยกับเรื่องนี้

แม้ผลการตรวจสอบภายใน อบต.บ้านเจียง จะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จากการติดตามความคืบหน้า กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ล่าสุด กลับพบความผิดปกติในการก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะในงวดงานที่ 2 ซึ่งเป็นงวดที่ผู้รับจ้างได้รับเงินไปกว่า 1,000,000 บาท และทิ้งงานไม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อ

ตามแผนงานรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ อบต.บ้านเจียง ได้แบ่งการจ่ายงานออกเป็น 6 งวด ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไปแล้ว 2 งวด จนมีการเบิกจ่ายเงินไปเกือบ 2,000,000 บาท ทำให้ นายก อบต.บ้านเจียง กังวลว่าเงินที่เหลืออยู่อาจจะไม่เพียงพอ และต้องมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มอีก

เวลานี้ยังไม่มีหลักประกันว่าหากต้องมีการเติมงบเพื่อสานต่อโครงการ สุดท้ายจะแล้วเสร็จได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ แต่ไม่ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร สิ่งที่ต้องไม่ลืมนั่นคือเมื่อเกิดความเสียหายแล้วต้องมีผู้รับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง