"นิด้าโพล" เผย ปชช.พอใจผลการเลือกตั้งมากถึงร้อยละ 59

"นิด้าโพล" เผย ปชช.พอใจผลการเลือกตั้งมากถึงร้อยละ 59

View icon 211
วันที่ 21 พ.ค. 2566 | 08.50 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“นิด้าโพล” ชี้ประชาชนพอใจผลการเลือกตั้ง 2566 มาก ถึงร้อยละ 59.08 ชี้ถ้ามีการลงคะแนนใหม่ก็เลือกเหมือนเดิมทั้ง พรรค-สส.

นิด้าโพล

นิด้าโพล เปิดเผย (21 พ.ค.66) ถึงผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 59.08 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 8.86 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่พอใจเลยขณะที่ ความพึงพอใจต่อผลการเลือกตั้งในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ร้อยละ 59.39 พอใจมาก ร้อยละ 30.07 ค่อนข้างพอใจ มีเพียงร้อยละ 3.59 ที่ระบุว่าไม่พอใจเลย

นิด้าโพล

ทั้งนี้ เมื่อถามว่า หาก ณ วันนี้จะต้องไปลงคะแนนเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง กว่าร้อยละ 86.49 ระบุว่า จะเลือกเหมือนเดิมทั้ง สส. แบบแบ่งเขต และ สส. แบบบัญชีรายชื่อ ขณะที่ร้อยละ 6.03 ระบุว่า เลือกใหม่หมด