สภาอุตฯ หารือ พิธา แล้ว พบเอกชน กังวลปัญหาต้นทุนค่าไฟฟ้า และการปรับขึ้นค่าแรง

สภาอุตฯ หารือ พิธา แล้ว พบเอกชน กังวลปัญหาต้นทุนค่าไฟฟ้า และการปรับขึ้นค่าแรง

View icon 728
วันที่ 23 พ.ค. 2566 | 11.42 น.
ข่าวช่อง7HD
แชร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานด้านเศรษฐกิจแรก ที่ได้หารือกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเอกชน ยังคงย้ำความกังวลทั้งปัญหาต้นทุนค่าไฟฟ้า และการปรับขึ้นค่าแรง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล ได้ซ้อนรถจักรยานยนต์รับจ้าง เดินทางไปหารือกับสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบปัญหา และข้อกังวลใจ ในการประกอบธุรกิจ

รวมทั้งติดตามแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน ภายใต้การนำเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ที่มีอยู่ด้วยกัน 6 ข้อ ได้แก่

1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
2. ปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย โดยเฉพาะที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
3. ส่งเสริมการเป็น Technology hub ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี
4. การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการสนับสนุนระบบการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามทักษะฝีมือ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติ
5. สนับสนุนแนวทางช่วยเหลือSMEs
6. การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG

ทั้งนี้ นายพิธา ย้ำว่า ภายในสัปดาห์นี้จะเร่งเก็บข้อมูลหน่วยงานด้านเศรษฐกิจสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน ส่วนความกังวลใจ ประเด็นปรับขึ้นค่าแรง อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล ย้ำว่า จะต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง