คอลัมน์หมายเลข 7 : ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง ผอ.รร. ปมอาหารกลางวันไร้คุณภาพ

View icon 133
วันที่ 23 พ.ค. 2566 | 20.10 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ กรณีผู้ปกครอง กล่าวหาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนไม่โปร่งใส ของ ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอาหารกลางวัน ที่ไม่ได้โภชนาการ ติดตามกับ คุณจิรเมธ กลับวงษ์

นี่เป็นเสียงบางช่วงบางตอนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่พอใจกับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่อว่าจะไม่โปร่งใส โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวัน ที่ไม่ได้โภชนาการและไม่ถูกสุขลักษณะ จนบางคนไม่กล้ากิน ทนหิว กลับไปกินข้าวบ้าน

ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ออกมาชี้แจงข้อมูลอีกด้าน ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องคุณภาพอาหาร ถูกหลักโภชนาการมาโดยตลอด การเข้ามาบริหารงาน แม้จะติดปัญหาเรื่องความล่าช้าการเบิกจ่าย ก็แก้ด้วยการควักเงินส่วนตัวมาหมุนเวียนใช้จ่าย

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนจำนวนเกือบ 200 คน อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซึ่งเปิดเผยว่า ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนอาหารกลางวันผ่านทาง อบต.มาบกราด และทางสำนักงานก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ

ขณะที่ อบต.มาบกราด อธิบายเพิ่มเติมว่า ทาง อบต. ได้จัดสรรงบอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กเป็นรายหัว หัวละ 22 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นรายเทอม เทอมละ 100 วัน ตามจำนวนตัวเลขของนักเรียน ซึ่งเมื่อจัดสรรให้แล้ว การบริหารจัดการก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียน ส่วนกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้างว่าล่าช้า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนระบบราชการ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวความไม่ชอบมาพากล ส่อทุจริต ในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตก เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทย และส่วนใหญ่ก็มักเกิดขึ้นจากการร้องเรียนว่าไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกหลักโภชนาการ

กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา แม้เวลานี้จะยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารงานไม่โปร่งใส ส่อทุจริตจริงหรือไม่

แต่จากการติดตาม พบว่าเวลานี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งหากพบความผิดปกติที่ส่อไปในทางทุจริต ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมสอบสวนทางวินัย และบังคับใช้บทลงโทษที่รุนแรงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง