ถกไม่เถียง : "เพื่อไทย" กำหมัดกัดฟัน ซัดกันนัว "รัฐบาลก้าวไกลในฝัน" ชะตากรรม จะเป็นอย่างไร ?

View icon 55
วันที่ 24 พ.ค. 2566 | 17.07 น.
ถกไม่เถียง
แชร์
ถกไม่เถียง - "เพื่อไทย" กำหมัดกัดฟัน ซัดกันนัว "รัฐบาลก้าวไกลในฝัน" ชะตากรรม จะเป็นอย่างไร ? พูดคุยกับ คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ ว่าที่ สส.พรรคก้าวไกล และ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช