ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ : กู้ปิดหนี้ วิธีนี้ดีจริงหรือ ?

View icon 70
วันที่ 24 พ.ค. 2566 | 22.03 น.
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - หลายคนที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิต อาจเลือกทางแก้ด้วยการกู้เงินมาปิดหนี้ แบบนี้ควรทำหรือไม่ควรทำ จะมีวิธีแก้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้พอกพูนได้อย่างไร ไปติดตามในประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ กับคุณธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์

กู้มาแล้ว ก็กลายเป็นหนี้ พอเป็นหนี้ก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้ แต่ถ้าหาเงินใช้หนี้ไม่ทัน หลายคนเลือกเพิ่มหนี้ด้วยการหน้าไปพึ่งเจ้าหนี้รายใหม่ เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ก้อนเดิม หรือ ปิดหนี้เดิม แค่คิดก็เวียนหัวแล้ว วันนี้ลองไปหาวิธีแก้หนี้ ไปดูกันเผื่อจะถูกใจคุณผู้ชม

เพราะไม่อยากเสียประวัติการชำระหนี้ หรือไม่อยากมีข้อมูลปรากฏในเครดิตบูโร พอหมุนเงินไม่ทันหลายคนที่มีปัญหาจึงมักจะเลือกกู้เงินเพิ่ม เพื่อมาปิดหนี้ที่มี แต่หากหนี้ที่ไปกู้มาเพิ่มเป็นหนี้นอกระบบ อาจจะยิ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา เพราะดอกเบี้ยหนี้ของนอกระบบสูงกว่าดอกเบี้ยหนี้ในระบบมาก

การกู้เพื่อปิดหนี้ ไม่ใช่ทำไม่ได้ แต่ถ้าคิดจะทำต้องพิจารณาก่อนว่าคุ้มกับสิ่งที่จะตามมาหรือไม่ ถ้าคิดแล้วว่าตั้งใจกู้เพื่อนำไปปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น หนี้นอกระบบ อันนี้ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้าหนี้ที่จะกู้ไปปิดเป็นหนี้บัตรเครดิต เพื่อจะได้มีวงเงินหมุนเวียนไว้ใช้ต่อ หรือเพราะไม่อยากเสียเครดิต อันนี้หยุดคิดดี ๆ ก่อน วิธีนี้อาจจะยิ่งพากลับเข้าไปวนเวียนในวงจรลูกหนี้แบบไม่จบไม่สิ้นก็เป็นได้

คราวนี้พูดถึงวิธีแก้ปัญหาหนี้กันบ้าง ลูกหนี้อาจจะเข้าไปปรึกษาเจ้าหนี้ เพื่อขอลดดอกเบี้ย หรือ ผ่อนผันยอดชำระ หรือ ขอคำปรึกษาการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

ซึ่งภาคธุรกิจเขาเต็มใจช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ประสบปัญหาหนี้สินอยู่แล้ว ภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกระดับการกำกับดูแลการบริหารจัดการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะไม่พิจารณาเฉพาะความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้เท่านั้น แต่จะพิจารณาด้วยว่าเมื่อชำระหนี้แล้วยังมีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพหรือไม่ โดยจะพิจารณาระดับรายได้สุทธิของลูกหนี้ที่เหมาะสมประกอบกันไปด้วย

การกู้มาโปะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก ถ้าวางแผนไม่ดี ก็อาจยิ่งเพิ่มภาระหนี้ให้หนักขึ้นกว่าเดิม อีกวิธีคือพยายามปิดบัญชีหนี้ ที่ยอดดอกเบี้ยสูง ๆ ก่อน บัญชีอื่นก็ทยอยผ่อนชำระไป สำคัญกว่านั้นควรวางแผนการเงินให้รอบคอบก่อนก่อหนี้ น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง