เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15

View icon 56
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 05.03 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชน เสนอโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ส่งเข้าร่วมประกวดกับโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15 โครงการที่เป็นประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาในสังคม และเป็นความต้องการของสังคม สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ทั้งสิ้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 440,000 บาท แบ่งเป็น 11 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

เพียงท่านเป็นเยาวชนอายุ 15-25 ปี รวมกลุ่มกันเป็นทีมจำนวน 10 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ก็สามารถเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มิถุนายน 2566

พลังเล็ก ๆ ของเยาวชนในวันนี้ จะเติบโตขึ้นและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป "สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่" โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com หรือ Facebook Fanpage จิตสำนึกรักเมืองไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง