ทอ. ยืนยันความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ แม้ไม่ขาย F-35 ให้ไทย

View icon 55
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 13.22 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณี สหรัฐฯ ไม่ขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35 ให้กองทัพอากาศว่า เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ยืนยันถึงความร่วมมือ ในการจัดหาโดยวิธีการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ แต่มีเงื่อนไขภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง 10 ปี จึงจะสามารถนำส่งได้  ซึ่งแตกต่างจากระบบของเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-16 และเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-15 ที่จะใช้เวลาในการจัดหาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจากนี้ สหรัฐฯ จะส่งทีมมาหารือในรายละเอียดกับกองทัพอากาศต่อไป อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศ ขอยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทนที่กำลังจะปลดประจำการ เพื่อมิให้ส่งผลต่อขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง