ข่าวออนไลน์7HD

กกต.ประกาศ ผลเลือกตั้ง สส.66 อย่างเป็นทางการ

กกต.ประกาศ ผลเลือกตั้ง สส.66 อย่างเป็นทางการ
กกต.ประกาศ ผลเลือกตั้ง สส.66 อย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกล กวาด 151 คน แต่ได้สส.เขต เท่ากับเพื่อไทย 112 คน  มีผู้มาใช้สิทธิทั้ง 2 แบบ 39 ล้านคน บัตรเสียมากกว่า 3% เกินเป้าหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. เผยแพร่รายงานผลการเลือกตั้งสส.ทั่วไป ปี 2566 อย่างเป็นทางการ 100% ผ่านเว็บไซต์ www.ectreport.com มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน

คะแนนส.ส.แบบแบ่งเขต เป็นบัตรดี 37,190,071 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.12
บัตรเสีย 1,457,899 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.69 บัตร
ไม่เลือกผู้ใด 866,885 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.19


แบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,964 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71
บัตรดี 37,522,746 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.96
บัตรเสีย 1,509,836 ใบคิดเป็นร้อยละ 3.82
บัตรไม่เลือกผู้ใด 482,303 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.22


ยอดผู้มาใช้สิทธิแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่าแบบแบ่งเขตจำนวน 9 คน เนื่องจากผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไปเพียงประเภทเดียว แล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น


สำหรับผลการนับคะแนนสรุปว่า พรรคการเมืองที่ได้ สส.แบบแบ่งเขตมากที่สุด คือ พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกลได้ที่นั่งสส.เท่ากัน คือ 112 คน พรรคภูมิใจไทย 68 คน พลังประชารัฐ 39 คน รวมไทยสร้างชาติ 23 คน ประชาธิปัตย์ 22 คน ชาติไทยพัฒนา 9 คน ประชาชาติ 7 คน ไทยสร้างไทย 5 คน เพื่อไทรวมพลัง 2 คน และชาติพัฒนากล้า 1 คน

ขณะที่สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้คะแนนรวม 14,438,851 คะแนน ทำให้ได้จำนวนสส.บัญชีรายชื่อ 39 คน

พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 10,962,522 คะแนน ได้สส. 29 คน
รวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้สส. 13 คน
ภูมิใจไทย คะแนนรวม 1,138,202 คะแนน ได้สส. 3 คน
ประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 925,349 คะแนน ได้สส. 3 คน
ประชาชาติ ได้คะแนนรวม 602,645 คะแนน ได้ สส. 2 คน

อีก 11 พรรคการเมืองได้สส. 1 คน เท่ากัน ประกอบด้วย พลังประชารัฐ, เสรีรวมไทย, ไทยสร้างไทย, ประชาธิปไตยใหม่, พรรคใหม่, ชาติพัฒนากล้า, ท้องที่ไทย, ชาติไทยพัฒนา, เป็นธรรม, พลังสังคมใหม่, ครูไทยเพื่อประชาชน


สำนักงานกกต. แจ้งว่า การคำนวณจำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีการเผยแพร่ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น โดยสำนักงาน จะต้องเสนอให้กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป ขณะที่การประกาศผลการเลือกตั้งสส. แบบแบ่งเขตนั้น กกต.จะต้องตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนสส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด กกต. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการเลือกตั้ง กกต. มีการตั้งเป้าให้มีจำนวนบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 แต่จากรายงานการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยในวันนี้พบว่าบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีบัตรเสีย ร้อยละ 3.69 ขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ จำนวนบัตรเสียร้อยละ 3.82

ข่าวที่เกี่ยวข้อง