พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

View icon 38
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กรุงอัมมาน

ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสุขสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

หม่อนฉันมีความยินดีที่ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองที่นับวันจะยิ่งเจริญงอกงามและทวีเพิ่มพูน หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ด้วยสัมพันธไมตรีดังกล่าว เราจะเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง