รวมพลังต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า

View icon 29
วันที่ 26 พ.ค. 2566
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำกลุ่มนักเรียนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมใจ เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง เพื่อต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องเด็กและเยาวชน ไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ เนื่องจากพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าไม่แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไป

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก ออกคำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ว่า "เราต้องการอาหาร ไม่ใช่ยาสูบ"