นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเอาจริง  ใครเอาขยะมาทิ้งไม่ถูกที่ถูกทาง  ปรับ 1 หมื่นบาท จำคุก 1 เดือน เจ้าของที่ดินโดนด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเอาจริง ใครเอาขยะมาทิ้งไม่ถูกที่ถูกทาง ปรับ 1 หมื่นบาท จำคุก 1 เดือน เจ้าของที่ดินโดนด้วย

View icon 146
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 17.25 น.
ข่าวในประเทศ
แชร์
นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเอาจริง  ใครเอาขยะมาทิ้งไม่ถูกที่ถูกทาง  ปรับ 1 หมื่นบาท จำคุก 1 เดือน เจ้าของที่ดินโดนด้วย หลังพบชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ลักลอบนำขยะมาทิ้งเกลื่อน


นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเอาจริง  ใครเอาขยะมาทิ้งไม่ถูกที่ถูกทาง  (26 พ.ค.66)  นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วย พ.จ.อ.ประพัฒน์ สถิตวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะ ที่มีประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ลักลอบนำขยะและเศษหิน ดิน ทราย มาทิ้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบกองขยะขนาดใหญ่ มีทั้งขยะภายในครัวเรือน และเศษหิน ดิน ทราย จำนวนมาก ขณะนี้ได้ทำบันทึกตักเตือนถึงเจ้าของที่ พร้อมห้ามมีคนนำขยะมาทิ้งอีก พร้อมแจ้งให้เจ้าของที่ดำเนินการล้อมรั้ว และจัดเก็บขยะที่ตกค้างทั้งหมดให้เรียบร้อย หากตรวจพบเจ้าของที่ ยังปล่อยปะละเลย จะเข้าข่ายความผิด  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  ทั้งนี้ ถ้ามีการแจ้งเตือนแล้วไม่ปฎิบัติตาม จะผิดกฏหมาย อาญา ภาค 3 ลหุโทษ ตามมาตรา 368 ผู้ใดรับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่นำขยะมาทิ้ง จะเข้าข่ายความผิด 6 โทษทางกฎหมาย สูงสุดโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 มาตรา 26 มาตรา 31(2)และมาตรา 54 ,พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 (1) , (4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 และ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 380 มาตรา 396

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า วันนี้เราได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วและ ได้มีการออกมาตรการ เรื่องบ่อขยะ และมีการออกหนังสือเตือนไปแล้ว และวันนี้เราได้ลงพื้นที่อีก พร้อมแจ้งให้ทราบนโยบายของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  คือจับจริง สำหรับคนทิ้ง เจ้าของที่ตอนนี้  ใครที่ปล่อยไว้เป็นที่ทิ้งขยะ ทางเทศบาลจะทำการดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยออกหนังสือเตือน และก็เรียกค่าปรับ ถ้าไม่ดำเนินการจะทำการดำเนินการตามกฎหมายถึงขั้นสูงสุด   สำหรับพื้นที่ของเทศบาลทั้งหมดของเรามี 3 จุด ที่มีการนำขยะทิ้ง เราจะได้แจ้งให้เจ้าของที่ดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย ภายใน 1 เดือน หากไม่ดำเนินการ เราจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายถึงขั้นสูงสุดกับเจ้าของที่ และมาตรการสำหรับคนที่นำขยะมาทิ้งในจุดที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทิ้งเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันต่อไป