กทม. นำร่องแจกผ้าอนามัยฟรี 7 โรงเรียนเขตบางคอแหลม หวังเรียนรู้ด้านสุขอนามัยช่วงเจริญพันธุ์

กทม. นำร่องแจกผ้าอนามัยฟรี 7 โรงเรียนเขตบางคอแหลม หวังเรียนรู้ด้านสุขอนามัยช่วงเจริญพันธุ์

View icon 129
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 19.00 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (26 พ.ค.66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องผ้าอนามัยฟรี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ประจำปี พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม โดยนายศานนท์ กล่าวว่า เรื่องสำคัญที่ มีสองเรื่องเท่านั้น คือ

เรื่องสาธารณสุขและเรื่องการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. อยากจะทำ ซึ่งเป็นเรื่องของเส้นเลือดฝอยและเป็นเรื่องของประชาชนอย่างแท้จริง โดยโครงการผ้าอนามัยฟรีเป็นการนำเรื่องสาธารณสุขและการศึกษามาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งเข้าถึงกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ สำหรับผ้าอนามัยฟรีที่กทม.แจกให้เด็กนักเรียนหญิง ไม่ได้จำกัดเพียงคนที่ประสบปัญหาขาดแคลน แต่เป็นนโยบายสำหรับนักเรียนหญิงทุกคนที่มีประจำเดือนให้เข้าถึงผ้าอนามัยในปริมาณที่เพียงพอ และหัวใจสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่การแจก ไม่ใช่การกุศล แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องความแตกต่างทางเพศ การมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยและเพศศึกษาเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างถูกต้อง

สำหรับผ้าอนามัยฟรีครั้งนี้เป็นการนำร่อง 7 โรงเรียนสังกัด กทม.ในเขตบางคอแหลม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โดยโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นโรงเรียนเดียวในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และมีนักเรียนราว 1,100 คน นักเรียนหญิงที่ร่วมโครงการประมาณ 200 คน

สำหรับนโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรีของกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ช่วยเหลือนักเรียนหญิงที่อยู่ในระดับชั้น ป.4-ม.6 ของโรงเรียนในสังกัดกทม.จำนวนกว่า 100,000 คน ให้เข้าถึงการใช้ผ้าอนามัยและมีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยของตัวเองและความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยปี 2566 ได้นำร่องแจกผ้าอนามัยใน 7 โรงเรียนที่เขตบางคอแหลม และจะเพิ่มเติมอีก 3 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนผ้าอนามัยจากบริษัท Kao Industrial (Thailand) จำนวน 60,000 ชิ้น และการสนับสนุนกระบวนการให้ความรู้จากโครงการยังฝัน (YOUNGFUN) โดยในปี 2567 อยู่ระหว่างของบประมาณเพื่อขยายผลโครงการในอีก 109 โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนหญิงมีผ้าอนามัยใช้ทุกเดือน จัดให้คนละ 15 ชิ้นต่อเดือน ทั้งนี้ เป้าหมายในระยะยาวของนโยบายผ้าอนามัยฟรี คือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านสังคม ที่นักเรียนทุกคนต้องมีสุขอนามัยที่ดี มิติที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้หญิงไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายผ้าอนามัยที่อาจสูงถึง 2,500 บาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง