ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ฯพณฯ นางซาลอเม ซูราบิชวีลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย กรุงทบิลีซี

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและจอร์เจียจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาและกระชับความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง