สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

View icon 95
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1. สามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

2. โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 70 เซนติเมตร

3. โคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน 7 กิโลกรัม

4. โคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 25 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้ติดมาด้วย

5. ขอให้มีบัตรชื่อเจ้าของโคมตรา จำนวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่งส่งที่เจ้าหน้าที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักงานพระคลังข้างที่ กรมบังคับการสำนักพระราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2623 5500 ต่อ 2062, 2063, 2064

ข่าวอื่นในหมวด