วัคซีนใจ กับความหวังผู้ปกครอง

View icon 44
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | 04.01 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ผ่านพ้นช่วงแอดมิสชัน มีน้อง ๆ หลายคนสมหวัง ได้เก้าอี้นั่งเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ก็มีบางคนที่ต้องผิดหวัง สอบไม่ติด ทางกรมสุขภาพจิต แนะครอบครัวต้องเป็นวัคซีนใจ ต้องพูดคุยกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ไม่ซ้ำเติมความผิดหวังลูกหลาน

กรมสุขภาพจิต แนะพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเข้าใจลูกหลานที่พลาดโอกาส สอบไม่ติดเข้ามหาวิทยาลัยรอบแอดมิสชัน ซึ่งความผิดหวังที่เกิดขึ้น ต้องใช้วัคซีนใจช่วยบรรเทา โดยสมาชิกในครอบครัวต้องสื่อสารกันด้วยความเข้าใจ หมั่นเติมพลังใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อบรรเทาความทุกข์ ไม่ให้ลูกหลานรู้สึกต้องแบกรับความผิดหวังแต่เพียงผู้เดียว

ศาสตราจารย์ สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ให้กำลังใจเด็ก ๆ ทุกคนที่ต้องพลาดโอกาส ขอให้เชื่อมั่นในตนเอง อย่าย่อท้อ แม้ปีนี้จะสอบไม่ติด แต่เส้นทางการศึกษายังมีทางออกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรอบเก็บตก รับตรงรอบสุดท้ายจากมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ยังเปิดรับ

ที่สำคัญ สมาชิกในครอบครัวต้องไม่ซ้ำเติม และต้องยอมรับว่า ไม่มีใครอยากผิดหวัง แต่ในเมื่อไม่สมหวัง ล้มแล้วต้องลุกขึ้นให้ไว

ส่วนน้อง ๆ ที่สมหวังมีที่เรียนแล้ว ต้องแสดงความยินดีด้วย ซึ่งการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน ต้องก้าวให้ทันนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อให้เรียนจบมาตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 

ล่าสุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ World Economic Forum สำรวจทิศทางการจ้างงานในอนาคต จาก 45 ประเทศทั่วโลก คาดว่า ในปี 2570 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเดิม ๆ 23 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีงานใหม่เกิดขึ้น 69 ล้านตําแหน่ง และยุบสายงานเดิม ๆ  83 ล้านตําแหน่ง จากตำแหน่งงานทั้งหมดที่มีอยู่ 673 ล้านตำแหน่ง ในปัจจุบัน

ผลสำรวจบอกว่า ในอนาคตอาชีพที่มีความต้องการสูง จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2570

ดังนั้น สถาบันการศึกษาถึงเวลาต้องปรับตัว เพื่อผลิตบัณฑิตยุคใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เรียนจบมา มีงานรองรับ