นำร่องผ้าอนามัยฟรี ในโรงเรียน

View icon 46
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | 04.02 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กรุงเทพมหานคร นำร่องโครงการผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียน ให้เด็กนักเรียน ป.4- ม.3 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว และเน้นสุขอนามัย

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการนำร่องนโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตบางคอแหลม ไปที่ โรงเรียนวัดราชสิงขร ที่มีเด็ก ๆ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมกว่า 1,100 คน นักเรียนหญิงที่ร่วมโครงการประมาณ 200 คน ที่เรียนอยู่ชั้น ป.4-ม.3 ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้งบประมาณของทางโรงเรียนเอง จัดซื้อผ้าอนามัยให้เด็ก

สำหรับการนำร่องผ้าอนามัยฟรีของ กทม. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ช่วยเหลือนักเรียนหญิง โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้เข้าถึงการใช้ผ้าอนามัยและมีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง และความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี

ปีนี้จะนำร่องแจกผ้าอนามัย 7 โรงเรียน ในเขตบางคอแหลม และจะเพิ่มเติมอีก 3 เขต ใน กทม. ในปี 2567 อยู่ระหว่างของบประมาณ เพื่อขยายผลโครงการในอีก 109 โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนหญิงมีผ้าอนามัยใช้ทุกเดือน โดยจัดให้คนละ 15 ชิ้น ต่อเดือน

ขณะที่ อาจารย์สายพิณ ล้อมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ที่อยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลมเช่นกัน โรงเรียนมีนักเรียนถึงชั้น ป.6 เมื่อเด็กนักเรียนหญิงอายุถึง 10 ขวบ เริ่มมีประจำเดือน พบปัญหาเด็กบางคนที่ไม่ทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้หญิงหลายคนอยู่กับพ่อ หรือปู่ย่าตายาย ไม่รู้จะปรึกษาใครได้ และบางครั้งมีประจำเดือนขณะอยู่ที่โรงเรียนโดยไม่รู้ตัว ก็ได้ไปหาครูผู้หญิงคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เด็ก ๆ ขอผ้าอนามัยได้ที่ห้องพักครู ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และได้สอนให้เด็ก ๆ รู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง