ลงโทษผู้ค้า โกงน้ำหนักก๊าซหุงต้ม

View icon 36
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | 04.04 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - พบผู้ประกอบการร้านค้า และโรงบรรจุก๊าซ LPG เอาเปรียบประชาชน ด้วยการโกงน้ำหนักบรรจุก๊าซหุงต้ม ถังละครึ่งกิโลกรัมบ้าง บางรายโกงหนัก น้ำหนักหายไป 1 กิโลกรัมครึ่ง เจ้าหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีแล้ว

หลังกรมการค้าภายใน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปริมาณบรรจุก๊าซหุงต้มทั้งในส่วนของร้านค้าและโรงบรรจุก๊าซล่าสุด พบผู้ค้าโกงน้ำหนักก๊าซหุงต้ม 3 ราย ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดย นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมร้านค้าและโรงบรรจุก๊าซ ที่บรรจุไม่เต็มปริมาณรวม 3 ราย โดยรายแรก เป็นร้านค้าในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สุ่มซื้อก๊าซหุงต้ม ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 5 ถัง พบว่าน้ำหนักของก๊าซหุงต้มแต่ละถังขาดไปถังละ 0.5 กิโลกรัม

อีกราย เป็นโรงบรรจุก๊าซ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จากการสุ่มตัวอย่างถังบรรจุก๊าซขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 60 ถัง พบว่ามีน้ำหนักของก๊าซหุงต้มแต่ละถังขาดไปถังละ 1.5 กิโลกรัม ทุกถัง จากการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งน้ำหนักก๊าซที่บรรจุ พบว่าเครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักถูกต้อง แสดงว่าผู้บรรจุก๊าซมีเจตนาที่จะบรรจุก๊าซหุงต้มให้ไม่ครบตามน้ำหนักที่แสดงไว้ข้างถัง

รายที่สาม เป็นโรงบรรจุก๊าซในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบพบน้ำหนักของก๊าซหุงต้มหายไปถังละ 0.4-0.5 กิโลกรัม จึงได้จับกุมผู้กระทำผิด ดำเนินคดีในข้อหาขายหรือจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายซึ่งสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณไว้ โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน โทษตั้งแต่จำคุกไม่เกิน 6 เดือน - 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000-40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง