ททท.ร่วมกับ VISA ลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ ในปีท่องเที่ยวไทย 2566

View icon 72
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | 04.06 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ร่วมกับ วีซ่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในปีท่องเที่ยวไทย 2566 ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท Visa Worldwide Pte.Ltd โดย นางแดเนียล จิน หัวหน้าฝ่ายการตลาด วีซ่า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 2566 ระยะเวลา 1 ปี ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกลุ่มตลาดระยะใกล้ อาทิ จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์

โดย ททท. ตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566 ให้กลับมาในอัตราร้อยละ 80 ของปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้รวมสูงสุดอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท จากสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 30 ล้านคน ทั้งนี้ จากรายงานด้านธุรกิจและเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วโลกของวีซ่าชี้ให้เห็นว่า ในปี 2565 กรุงเทพมหานคร เป็นจุดหมายปลายทางหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารฟื้นตัวขึ้นจากปี 2562 มากขึ้นถึงร้อยละ 113 และร้อยละ 74 ตามลำดับ ถือเป็นแนวโน้มและสัญญาณที่ดีในการกระตุ้นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผ่านความร่วมมือนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2566 ต่อไป