ตั้ง ผบ.ตร.เป็นประธานขับเคลื่อนแก้ปัญหาออนไลน์

View icon 24
วันที่ 27 พ.ค. 2566
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส มีคำสั่งแต่งตั้ง พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผู้แทนสมาคมธนาคารเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลหลักฐาน กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ตำรวจปราบปรามบัญชีม้า, ซิมเถื่อน, อายัดบัญชีธนาคารต้องสงสัยได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันมีสถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ลดลงจาก 790 เรื่องต่อวัน เหลือเพียง 673 เรื่องต่อวัน และสามารถอายัดเงินได้ทันทีเฉลี่ยประมาณ 92 ล้านบาทต่อวัน