ช่อง 7HD เข้ารับรางวัลพิฆเนศวร

View icon 66
วันที่ 29 พ.ค. 2566 | 16.17 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - โครงการประกาศรางวัลพิฆเนศวร รางวัลแห่งความสำเร็จ ร่วมกับดาราอินไซด์ทีวี จัดงานประกาศผลรางวัลพระพิฆเณศวร์ "รางวัลแห่งความสำเร็จ" ขึ้น โดยทางคณะกรรมการ ผู้จัดงาน ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติ ทั้งในวงการบันเทิง วงการธุรกิจ และวงการสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และขวัญกำลังใจให้กับคนทำงาน โดยมีทีมผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศล่ามภาษามือ และผู้สื่อข่าวของช่อง 7HD ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลครั้งนี้ด้วย ได้แก่

ทิน โชคกมลกิจ รับรางวัล ผู้ดำเนินรายการเพื่อสังคมดีเด่น จากรายการ "ถกไม่เถียง"

เปรมสุดา สันติวัฒนา รับรางวัล ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น จากรายการ "ข่าวเย็นประเด็นร้อน"

สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา รับรางวัล ผู้ประกาศข่าวชาย จากรายการ "สนามข่าว 7สี"

เพลงรบ ฐิติกุลดิลก รับรางวัล ผู้ประกาศข่าวที่ใช้ภาษามือดีเด่น

ศิรัณพร มูลอุทก รับรางวัล ผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง