หอการค้าฯ เตรียมข้อมูลแน่นหารือ พิธา

View icon 25
วันที่ 31 พ.ค. 2566 | 07.02 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - บ่ายวันนี้ ต้องจับตาทีท่าการประชุมระหว่างหอการค้าไทย กับหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในประเด็นที่สร้างความวิตกให้ภาคเอกชนทั้งเรื่องการปรับขึ้นค่าแรง และลดการผูกขาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 

ทางฝั่งภาคเอกชน นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการฯ เช่น หอค้าต่างประเทศในไทย, นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่จะร่วมหารือกับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในประเด็นสำคัญ 8-9 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี, ราคาพลังงาน ที่สำคัญ คือ นโยบายปรับขึ้นค่าแรง เป็น 450 บาทต่อวัน ที่หอการค้าไทย ขอให้พิจารณาความเหมาะสม หรือปรับในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ควรขึ้นในอัตราเดียวกัน รวมถึงฟังความเห็น หรือมติของคณะกรรมการไตรภาคีด้วย รวมทั้งความกังวลในนโยบายลดการผูกขาดกลุ่มทุนใหญ่ การรื้องบประมาณฐานศูนย์ ที่อาจจะส่งผลให้การเดินหน้าเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง