ชุมชนเกาะล้าน ทวงถามสัญญาแก้ไขขาดแคลนน้ำจืด จ.ชลบุรี

View icon 48
วันที่ 31 พ.ค. 2566 | 12.54 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - 7 สีช่วยชาวบ้าน นำเสนอปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะล้าน จนถึงขั้นขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดกันมาแล้ว และเมืองพัทยารับปากว่าจะแก้ไขให้ แต่ล่าสุดยังวิกฤต จนชาวบ้านบุกทวงถามสัญญาที่เคยให้ไว้ ติดตามกับคุณอนันตชัย วัชรเสถียร

ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดของชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เรื้อรังนานนับ 10 ปี ชาวบ้านบอกว่าปีนี้หนักกว่าทุกปี เพราะฝนน้อย ต้องซื้อน้ำจากนอกเกาะ

ชาวบ้านพาไปสำรวจแหล่งน้ำ ส่วนใหญ่พึ่งพิงน้ำฝน ใส่ภาชนะรองเอาไว้ ซึ่งตอนนี้เหลือปริมาณจำกัด บางบ้านต้องซื้อน้ำใช้ และใช้แบบประหยัดแบบนับขันอาบน้ำ เพราะด้วยราคาที่สูงขึ้น จากเคยซื้อ 200 บาทต่อถัง 2,000 ลิตร ขึ้นมา 800-900 บาท

บนเกาะล้าน แม้จะมีบ่อบาดาล แต่มีจำกัดและขุดเพิ่มไม่ได้แล้ว เพราะหวั่นกระทบชั้นดิน รวมถึงระบบประปาจากเอกชน ที่มีกำลังผลิต 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ความต้องการเกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงไม่เพียงพอ

ล่าสุด ชุมชนเกาะล้าน รวมกันยื่นหนังสือถามสัญญาไปยังเมืองพัทยา ที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ด้วยการประสานกองทัพเรือนำน้ำมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ส่วนด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยืนยันไม่กระทบได้ประสานช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดหาน้ำประปาจากฝั่งเข้ามาให้บริการอย่างเพียงพอ