ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

View icon 54
วันที่ 31 พ.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พระวิหาร วัดราชบพิตสถิตมหาสีมาราม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น "บุคคลสำคัญของโลก"

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตึ้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยมอบทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาแต่ละระดับ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วเกือบ 32,000 ทุน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง