ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

View icon 114
วันที่ 31 พ.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก ที่กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "Tobacco - People need food not tobacco" เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปลูก หรือการผลิตพืชทางเลือก และสร้างโอกาสทางการตลาดสำหรับชาวไร่ยาสูบ กระตุ้นให้เปลี่ยนมาปลูกพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืน ลดวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2023 ขององค์การอนามัยโลก และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคคลที่สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการในประเด็น "บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย"

ข่าวอื่นในหมวด