ไทยส่งสินค้าไปอาเซียน ทะลุ 1 แสนล้านบาท

View icon 46
วันที่ 4 มิ.ย. 2566
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดอาเซียน ไตรมาสแรกทะลุ 100,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจ ตลาดส่งออกมีโอกาสกลับมาเป็นบวกได้

ไทยส่งสินค้าไปอาเซียน ทะลุ 1 แสนล้านบาท
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ในช่วง 3 เดือนแรก หรือตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2566 พบว่าไทยมีมูลค่า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.18% ไทยยังคงได้ดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก มูลค่า 53,387 ล้านบาท เพิ่มขี้น 19.53% ส่วนสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ เครื่องดื่มชูกำลัง ข้าว เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ตลาดส่งออกอาหารไทย ยังสดใส
แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ จาการการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX 2023 ซึ่งเสร็จสิ้นไปหมาด ๆ ในงานมีผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเดินทางเข้าชมงานกว่า 13,000 คน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมูลค่าการสั่งซื้อกว่า 120,000 ล้านบาท โดยหมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่อาหาร, ผักและผลไม้ เทคโนโลยีด้านอาหาร เช่นเครื่องจักรอุปกรณ์การทำอาหาร โดยประเทศที่สั่งซื้อสินค้ามากที่สุด ประกอบด้วย จีน ไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และญี่ปุ่น คาดว่ายอดขายดังกล่าว จะช่วยผลักดันตัวเลขการส่งออกอาหารไทยปีนี้ ให้มีมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น10%จากปีก่อน แต่หากไปดูภาพรวมการส่งออกสินค้าไทย ปรากฎว่า ยอดส่งออกรวมยัง หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงกับต้องเดินเกมรุก ระดมความร่วมมือจากทูตพาณิชย์ทั่วโลก และภาคเอกชนจัด 350 กิจกรรม บุกตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และจีน หวังผลักดันเป้าส่งออกทั้งปีให้บวก 1-2% เติมตัวเลขส่งออกอย่างน้อยอีก 20,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง