"พิธา" กลายเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง เหล้าเป็นน้ำประเสริฐ กัญชาเป็นซาตาน

"พิธา" กลายเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง เหล้าเป็นน้ำประเสริฐ กัญชาเป็นซาตาน

View icon 179
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 | 11.24 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ถามสังคม “พิธา” กลายเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้องไปแล้ว เหล้าเป็นน้ำประเสริฐ กัญชาเป็นซาตาน นัดรวมพลหน้าทำเนียบ 9 มิ.ย. เริ่มต้นใหม่ กำหนดนโยบายกัญชา คุมข้อเสีย เอาข้อดีมาใช้ประโยชน์ในฐานะความมั่นคงทางยา

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ชวนเริ่มต้นกำหนดเรื่องกัญชาใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันกัญชาไทย และให้ความเห็นว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายส่งเสริมสุรา โดยมี พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เป็นกฎหมายสำคัญที่พยายามผลักดัน สนับสนุนให้ชุมชนหรือบุคคลสามารถผลิตเบียร์และเหล้าได้ เพราะแผ่นดินนี้มีภูมิปัญญาและวัตถุดิบมหาศาล และการผูกขาดเป็นภัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่เราต้องไม่ลืมอีกด้านหนึ่งเพราะว่าตัวเลขเชิงประจักษ์มีให้ศึกษามากมาย แค่อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับมีทุกวัน แอลกอฮอล์ยังเป็นบ่อเกิดแห่งโรคอย่างหลากหลาย พ่อของตนก็ตายด้วยแอลกอฮอล์ลึซึ่ม เรื่องสุราจึงไม่ใช่เรื่องโลกสวยหากเรายึดถือข้อเท็จจริงและศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน

พรรคก้าวไกลมีนโยบายอย่างชัดเจนว่าต้องเอากัญชากลับสู่ยาเสพติด เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจะพบว่ากัญชาเป็นยารักษาโรค มันไม่ใช่นิยายที่บอกว่ารักษาโรคได้จริง เพราะคนโบราณใช้กัญชารักษามานาน ปรากฏในตำราจีน ฮินดู ในไทยปรากฏอยู่ในตำราสมัยพระนารายณ์ ในอังกฤษกัญชาเป็นส่วนผสมของยาที่ใช้ในราชสำนัก ในอเมริกาก่อนที่จะผิดกฎหมายสามารถซื้อหายากัญชาได้โดยทั่วไปเพราะมีบริษัทผลิตยากัญชาขาย 

“สิ่งที่ งง มากคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล กลายเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้องไปแล้ว พอนายพิธาพูดเรื่องเหล้าพื้นบ้านก็ชื่นชมกันทั้งประเทศ แอลกอฮอล์กลายเป็นน้ำอันประเสริฐ พอนายพิธาบอกว่า กัญชาเป็นยาเสพติด กัญชากลายซาตานทันที ตกลงแล้วกระบวนการทางนโยบายเราจะยึดถือข้อเท็จจริงหรือยึดถือบุคคล คำถามนี้ถามไปยังคนที่สถาปนาตนเองเป็นหัวก้าวหน้าและเป็นนักประชาธิปไตย คำถามที่อยากจะย้ำก็คือว่า กระบวนการทางนโยบายเราจะยึดถืออะไร ยึดถือบุคคลว่าคือความถูกต้องหรือว่ายึดถือข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญ” นายประสิทธิ์ชัย ระบุ

เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะชวนทุกฝ่ายมาเริ่มต้นกระบวนการทางนโยบายกันใหม่ โดยการกำหนดจากข้อเท็จจริง ควบคุมกัญชาในส่วนข้อเสียและเอาข้อดีมาใช้ประโยชน์ในฐานะความมั่นคงทางยา หากเราเอาข้อเท็จจริงมาวาง จะพบว่าทั้งเหล้า-บุหรี่-กัญชา เราควรจะจัดการมันอย่างไร วางตำแหน่งแห่งที่ตรงไหนจึงจะเหมาะสม จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันแสดงความเห็นอนาคตกัญชาไทย วันที่ 9 มิ.ย.66 ที่ กพร.ตรงข้ามประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล

ฝากเป็นพิเศษสำหรับพรรคก้าวไกล ช่วยนำผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง สุรา บุหรี่ และ กัญชามาแสดงในวันงานด้วย เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นที่เราจะคุยกัน อันนี้เครือข่ายทำหนังสือไปยังพรรคหลายวันแล้วเพื่อขอให้แสดงข้อมูลต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายผู้ทำกัญชาทั่วประเทศ องค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน มาร่วมหาข้อเท็จจริงของกัญชาอย่างรอบด้าน ใช้กฎหมายควบคุมข้อเสียของกัญชา ทั้งเชิงระบบและกฎหมาย