สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานด้านสัตวแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ในสัตว์เลี้ยงของประชาชน

View icon 129
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.00 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับ ทีมสัตวแพทย์ เพื่อการผ่าตัดรักษาเนื้องอกผิวหนังบริเวณลำตัวข้างซ้ายและหนังตาล่างซ้าย พร้อมทำหมันให้สุนัขพันธุ์บีเกิ้ล เพศผู้ อายุ 12 ปี

ปัจจุบัน พบอัตราการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในสัตว์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวที่ใกล้ชิดและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจากการที่สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ปัจจัยด้านพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมร่วมด้วย ดังนั้น การตรวจพบเนื้องอกหรือมะเร็งในสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มากขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมโดยรอบตัวสัตว์ และอาจเป็นเครื่องชี้วัดทางอ้อมถึงสิ่งที่ส่งผลต่อการเกิดเนื้องอกและมะเร็งในคนด้วยเช่นกัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง