กกต. สั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 47 หน่วย หลังผลไม่ตรงจำนวนบัตรและคนใช้สิทธิ

View icon 46
วันที่ 8 มิ.ย. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - กกต. สั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 47 หน่วย ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ หลังพบผลคะแนนไม่ตรงจำนวนบัตรและผู้มาใช้สิทธิ เตรียมนับใหม่ วันที่ 11 มิถุนายนนี้

มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุม กกต. มีมติสั่งให้มีการนับคะแนน สส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ใน 31 หน่วยเลือกตั้ง และนับคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ใน 16 หน่วยเลือกตั้ง จากการลงคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด 95,000 หน่วย

ทั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงาน กกต. เสนอว่า เป็นกรณีที่พบว่ามีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวนตรงกัน แต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกับจำนวนดังกล่าว และ กกต.เห็นว่าอาจมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ และมีผลต่อลำดับของผู้ได้รับเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยว่า จำนวน 47 หน่วยเลือกตั้งที่ให้มีการนับคะแนนใหม่นั้นคือหน่วยเลือกตั้งใด ในจังหวัดใดบ้าง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สำนักงานฯ กำลังทำคำสั่งเพื่อเสนอให้ประธาน กกต. ลงนาม และแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ โดยตามแผนของสำนักงานต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายนนี้ เนื่องจากเมื่อได้ผลคะแนนแล้วจะต้องนำมาคิดคำนวนสัดส่วน สส.ใหม่ เพื่อให้ทันกับแผนงานที่ กกต. ตั้งใจว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในเดือนนี้