ตรวจสอบสิทธิ เงินเข้า 3 กลุ่ม รัฐบาลช่วยเหลือ 600-1,000 บาท โอนเข้าบัญชี 9 มิ.ย.66

ตรวจสอบสิทธิ เงินเข้า 3 กลุ่ม รัฐบาลช่วยเหลือ 600-1,000 บาท โอนเข้าบัญชี 9 มิ.ย.66

View icon 16.7K
วันที่ 8 มิ.ย. 2566
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ตรวจสอบสิทธิ เงินเข้า 3 กลุ่ม รัฐบาลช่วยเหลือ 600-1,000 บาท โอนเข้าบัญชี 9 มิ.ย.66

เงินเข้า 3 กลุ่ม วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน นี้ รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนเด็ก และ เงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 600-1,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 เบี้ยผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
-อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

อ่านข่าว : ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช็กรายละเอียดที่นี่!

กลุ่มที่ 2  เงินอุดหนุนเด็ก เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้

1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

คลิก ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

อ่านข่าว : วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ไม่ใช่พ่อแม่ก็รับได้! ทำอย่างไรเช็กที่นี่


กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313


สำหรับปฏิทินการโอนเงินประจำปีงบประมาณ 2566 จ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้

-มกราคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566
-กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
-มีนาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2566
-เมษายน 2566 จ่ายวันที่ 10 เมษายน 25566
-พฤษภาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
-มิถุนายน 2566 จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566
-กรกฎาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
-สิงหาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2566
-กันยายน 2566 จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566