กกต. เปิดรายชื่อ 16 จังหวัด 47 หน่วยเลือกตั้ง ต้องนับคะแนนเลือกตั้ง66 ใหม่ หลังพบคะแนนเขย่ง

กกต. เปิดรายชื่อ 16 จังหวัด 47 หน่วยเลือกตั้ง ต้องนับคะแนนเลือกตั้ง66 ใหม่ หลังพบคะแนนเขย่ง

View icon 1.0K
วันที่ 8 มิ.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หลังจากมีรายงานข่าว กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่ 47 หน่วย ทั้งแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ หลังพบผลคะแนนไม่ตรงจำนวนบัตรและผู้มาใช้สิทธิ เล็งนับใหม่11มิ.ย.นี้

ล่าสุด (8 มิ.ย. 66) คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแล้ว ปรากฏว่าการรนับคะแนนไม่ถูกต้อง จึงได้มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จำนวน 16 จังหวัด 47 หน่วยเลือกตั้ง ดังนั้น
1) กรุงเทพมหานคร  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3  หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 3 หน่วย
2) จังหวัดชลบุรี        แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย
3) จังหวัดชุมพร        แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย
4) จังหวัดตรัง           แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 3 หน่วย
5) จังหวัดนครนายก  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1 หน่วย
6) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 6 หน่วย
7) จังหวัดแพร่           แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1 หน่วย
8) จังหวัดลพบุรี แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 7 หน่วย
9) จังหวัดสมุทรสาคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย
10) จังหวัดสระบุรี      แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2 หน่วย
11) จังหวัดสุโขทัย      แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 หน่วย
12) จังหวัดกาญจนบุรี แบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย
13) จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย
14) จังหวัดพังงา        แบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย
15) จังหวัดเพชรบุรี     แบบบัญชีรายชื่อ 1 หน่วย
16) จังหวัดหนองคาย แบบบัญชีรายชื่อ 2 หน่วย
รวมจำนวนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 16 หน่วย แบบบัญชีรายชื่อ 31 หน่วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง