องค์กรต่อต้านการค้าผิดกฎหมาย แนะ เพิ่มโทษลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อน

View icon 71
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 | 04.03 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - องค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย แนะรัฐบาลเพิ่มบทลงโทษ ป้องกันปัญหาลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน

นายเจฟฟ์ ฮาร์ดี ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย กล่าวถึง ปัญหาสินค้านำเข้า ส่งออกผิดกฏหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใแค่ปัญหาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU เท่านั้น แต่การนำเข้าส่งออก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั่วโลก กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทุกประเทศทั่วโลก การแก้ปัญหาไม่ควรเป็นหน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ควรเป็นความร่วมมือของทุกประเทศ และควรร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหานี้ และเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น 

นอกจากนี้ องค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน ยังได้เปิดตัวรายงานฉบับใหม่ "การตรวจสอบผลกระทบเชิงลบของการค้าที่ผิดกฎหมายต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025" โดยรายงานระบุว่า การค้าผิดกฎหมายเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมของภูมิภาคอาเซียน และส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคเศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย กล่าวว่า การค้าที่ผิดกฎหมายกำลังทำให้เป้าหมายของอาเซียนล้มเหลวในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อการพยายามเพิ่มการสร้างงานและรายได้ ลดความยากจน และบรรลุมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมแนะนำให้ผู้นำอาเซียน จัดลำดับความสำคัญของมาตรการ เพื่อต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค