สินค้าฮาลาลไทย ส่งออกไปซาอุฯ ได้สำเร็จแล้ว หลังผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานอาหารและยาของซาอุฯ กำหนด

สินค้าฮาลาลไทย ส่งออกไปซาอุฯ ได้สำเร็จแล้ว หลังผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานอาหารและยาของซาอุฯ กำหนด

View icon 168
วันที่ 16 มิ.ย. 2566 | 15.03 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สินค้าฮาลาลไทย ส่งออกไปซาอุฯ ได้สำเร็จแล้ว หลังผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานอาหารและยาของซาอุฯ กำหนด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยไปซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จ หลังหน่วยงานอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย หรือ SFDA ที่กำกับดูแลเรื่องการนำเข้าสินค้าฮาลาล ได้เพิ่มชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ  CICOT เป็นสมาชิกในฐานะเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาล และ เป็นผู้ออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายเดียว ที่ใช้ในการรับรองฮาลาลของไทย ที่กำกับดูแลโดยองค์กรศาสนา ส่งผลให้การรับรองฮาลาลและเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย ผ่านหลักเกณฑ์ที่ SFDA กำหนด สามารถส่งออกสินค้าไปยังซาอุดิอาระเบียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ มีแผนการพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล โดยจัดกิจกรรม เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าอาหารฮาลาลออนไลน์ทั่วโลก การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลไทย และการสร้างความร่วมมือที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลในตลาดประเทศมุสลิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง