ทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 9

ทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 9

View icon 522
วันที่ 12 ก.ค. 2566 | 18.46 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มจพ.คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก ปี 66 ครองแชมป์สมัยที่ 9

วันนี้ (13 ก.ค.66)  ทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์กู้ภัย World Robocup Rescue 2023 โดยเป็นแชมป์โลกสมัยที่ 9 และได้รางวัล Best in class mobility (สมรรถนะการขับเคลื่อนยอดเยี่ยม) และ รางวัล Best in class mapping (การสร้างแผนที่จำลองเสมือนจริงยอดเยี่ยมระดับโลก) ณ เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7- 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา การแข่งขันหุ่นยนต์ มีทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมการจำนวน 17 ทีม จากนานาประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน เม็กซิโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ตุรกี และไทย  โดยประเทศไทยสามารถคว้าชัยชนะได้

สมาชิกในทีม iRAP ROBOT ประกอบด้วย

1.นายฐิติยศ ประกายธรรม 

2.นายภูมิทรรศน์ สังขพันธ์

3.นายศักดิธัช วินิจสรณ์ 

4.นายจิรกานต์ สุขเจริญ

5.นายชัยพฤกษ์ เลาหะพานิช             

6.นายอาทิตย์ นาราเศรษฐกุล

7.นายปิยภูมิ ธนวุฒิอนันต์               

8.นายกลย์ภัทร์ บุญเหลือ

9.นายธรณินทร์ อุ่นอารีย์ 

10.นายธนกร กุลศรี

11.นายนภดล จำรัสศรี 

12.นายเจษฎากร ชัยนราพิพัฒน์

13.นายภูบดี บุญจริง

อาจารย์ที่ปรึกษาทีมดังนี้ ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์ ผศ.ดร.นพดล พัดชื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง