เปิดหลักเกณฑ์ กู้ได้สูงสุด 500,000 สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ธ.ออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

เปิดหลักเกณฑ์ กู้ได้สูงสุด 500,000 สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ธ.ออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

View icon 59.4K
วันที่ 18 ก.ค. 2566 | 10.39 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เปิดหลักเกณฑ์ กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ธ.ออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผ่อนยาว 10 ปี 

สินเชื่อออมสิน เงินกู้ออมสิน ธนาคารออมสินช่วยพี่น้องข้าราชการปลดล็อกภาระหนี้ "สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์" เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท ผ่อนนาน 10 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.745% (MRR-0.25%) หรือ 6.995% (MRR) ต่อปี และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
-ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

จำนวนเงินให้กู้
-สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้
-ไม่เกิน 10​ ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
กรณีที่ 1
ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารออมสิน
-5.745 % (MRR – 1.25%)

ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารออมสิน
-6.745% (MRR – 0.25%)

กรณีที่ 2
ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารออมสิน
-5.995% (MRR – 1.00%)

ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารออมสิน
-6.995% (MRR)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่  หรือยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา