สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

View icon 45
วันที่ 24 ก.ค. 2566 | 20.11 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นวันสุดท้าย เพื่อผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน และสุนัขจรจัด ตามที่จังหวัดฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ภายในวัดฯ และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันวัดพระมหาธาตุอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ" โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบวงจร ในการให้บริการรักษา ฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยตลอด 5 วัน มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก รวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในชุมชนใกล้เคียง รวม 975 ตัว ทำให้สามารถควบคุมอัตราการขยายพันธุ์ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ต่อองค์การยูเนสโก สำหรับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของจะนำไปดูแลต่อที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ" ในพื้นที่ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง