SEXY RALLY RUN KOH MAK 2023 วิ่งสัมผัสธรรมชาติที่เกาะหมาก 18-19 สิงหาคมนี้

SEXY RALLY RUN KOH MAK 2023 วิ่งสัมผัสธรรมชาติที่เกาะหมาก 18-19 สิงหาคมนี้

View icon 277
วันที่ 25 ก.ค. 2566 | 19.39 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
SEXY RALLY RUN KOH MAK 2023 วิ่งสัมผัสธรรมชาติที่เกาะหมาก 18-19 สิงหาคมนี้

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบหมายให้ นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก, ททท.สำนักงานตราด และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรม SEXY RUN KOH MAK 2023 กิจกรรมวิ่ง Rally วิถี Low Carbon ที่เป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ที่นำเทคโนโลยีรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยเป็นงานวิ่งในเส้นทางวิ่งสุด Sexy ของเกาะหมาก ชวนมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนติดหนึ่งใน 100 แห่งของโลก ในระยะทางวิ่ง 5 ก.ม. และ 10 ก.ม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566 ณ ท่าเรืออ่าวนิด เกาะหมาก จ.ตราด

อัครวิชย์ เทพาสิต

นายอัครวิชย์ เปิดเผยว่า ททท.เลือกเกาะหมากให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากเกาะหมากได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวติด 1 ใน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2565 (The Top 100 Green Destinations 2022) และยังได้รับรางวัล People Choice Award ลำดับที่ 2 "2023 GREEN DESTINATIONS STORY AWARDS" ในด้านการจัดการและการฟื้นฟู (Governance, Reset and Recovery) ซึ่งสอดรับกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมุ่งสู่ความยั่งยืนของ ททท. โดยเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบ 360 องศา บูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและผลักดันการกระจายการเดินทางให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีผ่านการบูรณาการการประชาสัมพันธ์และเสนอขายประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยที่สอดคล้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกการขับเคลื่อน P A S S

p - Partnership 360 บูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
A - Accelerate access to digital world ทำการตลาดโดยใช้ฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
S - Sub-Culture movement เจาะกลุ่มวัฒนธรรมย่อยสู่ผู้มีอิทธิพลทางการท่องเที่ยวเพื่อร่วมสร้างแฟนคลับ ส่งเสริมภาพลักษณ์ ส่งสริมการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพและวัดผลได้
S - Sustainably now พลิกความเข้าใจ สร้าง Mind Set ใหม่ ให้ทุกคนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมตระหนักรับรู้ถึงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมุ่งสู่ความยั่งยืน

"เกาะหมาก" จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม Sexy Rally Run Koh Mak 2023 ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสายวิ่งได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้ทั้งความสนุกสนานพร้อมทั้งสุขภาพที่ดี ได้สัมผัสวิถีการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ดื่มด่ำกับความงดงามของน้ำทะเลใส ๆ และหาดทรายสวย รายล้อมไปด้วยเกาะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มวันพักเฉลี่ย และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากรางวัลที่ได้รับทำให้เกาะหมากเป็นที่ รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ททท. จะขอเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และให้นักท่องเที่ยวสายวิ่งได้รับรู้ว่าเกาะหมากเป็นเส้นทางวิ่งที่ทำให้สูดหายใจได้เต็มที่ เป็นเส้นทางสุด Sexy ที่ครั้งหนึ่งต้องมาวิ่งให้ได้ ซึ่ง ททท.เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ซึ่งกลุ่มที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้กิจกรรมทางกีฬานั้น ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่ท้าทาย สนุก มีพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และวันนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเกาะหมาก ถือเป็นเกาะที่น่ารัก คนในพื้นที่จะเรียกว่าเกาะมรกต ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะสำเร็จได้ต้องผ่านคนที่มีหัวใจเดียวกันว่าเกาะหมากมีกิจกรรมไฮไลต์ในแต่ละปี เพื่อส่งต่อความสุขให้กันและกัน แชร์ออกไปว่าได้รับความสุขนี้มากจากที่ไหน

ชำนาญวิทย์ เตรัตน์

ขณะที่ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า เกาะหมากเป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวปลอดคาร์บอนของโลก และได้รางวัลอันดับ 2 ด้านการจัดการและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปีนี้จัดกิจกรรมเป็นปีที่ 2 จุดประสงค์คือต้องการให้คนไปเที่ยวมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและร่างกาย และได้ความสุขในการท่องเที่ยว จึงมีสโลแกนว่า มาเกาะหมากไม่มีอะไร มีแต่ความสุข ทุกการใช้ชีวิตบนเกาะหมากจะปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด ตั้งแต่ก้าวขึ้นเกาะหมาก จะลดการนำขยะขึ้นเกาะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนเกาะ จึงอยากให้ไปเที่ยวแล้วกินและใช้สินค้าบนเกาะ ซึมซับโอโซนจากธรรมชาติ ให้มั่นใจว่ามาเที่ยวเกาะหมากแล้วจะได้ความสุขกลับไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า จังหวัดตราด ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ภายในปี พ.ศ. 2570 ไว้ว่า "ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบการและชาวบ้าน พูดคุยกันเพื่อมาร่วมมือกันทำ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำจึงจะประสบความสำเร็จ อย่างเช่น "เกาะหมาก" ส่วนตัวเห็นชอบด้วยกับการทำจังหวัดตราดให้เป็น Green City ซึ่ง ณ วันนี้ จังหวัดตราดเองก็เป็นสังคมปล่อยคาร์บอนต่ำแล้ว สรุปก็คือการจะทำการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้ต้องทำร่วมกันทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันทำ มาร่วมคุยกัน

SEXY RUN KOH MAK 2023

ด้านนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ระบุว่า เกาะหมากเริ่มเป็นที่รู้จักเรื่องคาร์บอนต่ำ และ Green Destination ได้ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สมัยก่อนการท่องเที่ยวจะเป็นฤดูกาล ตอนนี้เพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ไม่ให้เกาะหมากหายไปจากการท่องเที่ยว พยายามลบภาพการมาเกาะหมากว่ามาได้แค่ครึ่งปี ส่วนการรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนนั้น อบต.เกาะหมากพร้อมมาก คาดว่าปีนี้จะมีคนมาร่วมงาน 500-600 คน เรามีกิจกรรมเสริมมากมายไม่ใช่แค่การวิ่ง จึงมีคำว่า Rally เพื่อให้ได้สัมผัสเกาะหมากมากขึ้น ส่วนเสน้ทางวิ่ง จะเริ่มที่สะพานอ่าวตานิด วิ่งผ่านป่ายางโบราณ ป่ามะพร้าว ไม่ใช่แค่การวิ่งริมทะเลเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่านักวิ่งทุกคนจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะวิ่งแบบ 5 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร

งาน Sexy Run Koh Mak 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566 ที่เกาะหมาก จ.ตราด นี้ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดยในปีนี้มีความพิเศษกว่าปีที่ผ่าน ตรงที่มีการผสมผสานระหว่างกิจกรรมวิ่งแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร และกิจกรรมรูปแบบ Rally ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักและสัมผัสกับเกาะหมากในแง่มุมที่แตกต่างมากขึ้น อีกทั้งเกาะหมากไมได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ยังมีความโดดเด่นในด้าน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนโดยเกาะหมากได้รับ เลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวติดหนึ่งใน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2565 (2022 The Green Destinations Top 100) และยังได้รับรางวัลที่ 2 "2023 GREEN DESTINATIONS STORY AWARDS " ในด้านการจัดการและการฟื้ นฟู (Governance, Reset and Recovery)

SEXY RUN KOH MAK 2023

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน SEXY RUN KOH MAK 2023 สามารถเดินทางโดย Speed Boat เรือโดยสารประจำทาง ขึ้นได้ที่ท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เดินทางเพียง 45 นาที ผู้เข้าร่วมไม่เพียงแต่ได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งบนภูมิประเทศ ที่สวยงามและหลากหลาย แต่ยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นไฮไลต์ของเกาะหมาก อาทิ กิจกรรม Photo Challenge ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านมุมกล้องของนักท่องเที่ยว, กิจกรรม FoodVenture อร่อยทั่วเกาะ ในวิถีแบบ Low-Carbon และกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดยามเช้า ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมในเกาะหมาก นอกจากนี้ในงานยังมี กิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พายซับบอร์ด พายคายัก แข่งขันชักกะเย่อ Limbo Dance วอลเลย์บอลชายหาด และปั่นจักรยานชมธรรมชาติและสถานที่ต่าง ๆ บนเกาะหมาก และส่งท้ายด้วยกิจกรรมดนตรี Koh Mak Sexy Party

ด้านนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท.มีบทบาทหน้าที่ในการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้วิสัยทัศน์ 'Low Carbon Destination' หรือ 'แหล่งท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ' โดยการนำ 'ธรรมนูญ เกาะหมาก'เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะหมาก และในปี 2562 ได้นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานะความยั่งยืนของพื้นที่เกาะหมาก ส่งเสริมแบรนด์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) จนได้รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2565 (2022 Green Destinations Top 100 Stories) และรางวัลที่ 2 "2023 GREEN DESTINATIONS STORY AWARDS" ด้านการจัดการและการฟื้นฟู (Governance, Reset and Recovery) SEXY RUN KOH MAK 2023 มีระยะทางการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 5 กิโลเมตร ประเภทชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ และ 10 กิโลเมตรประเภทชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ ผู้เข้าร่วมทั้ง 2 ระยะ จะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะอันดับ 1-3 ของทุกประเภทการแข่งขัน จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลทุกระยะ สำหรับคนที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับ 4 และ 5 ของทุกประเภททุกระยะ จะได้รับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายที่ทางผู้จัดงานได้เตรียมมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท สามารถสมัครได้แล้วที่ SEXY RUN KOH MAK 2023 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: FB: Sexy Run Koh Mak 2023 / FB: Tomorrow Run /Line Official: Jertam.com

SEXY RUN KOH MAK 2023

SEXY RUN KOH MAK 2023

SEXY RUN KOH MAK 2023

SEXY RUN KOH MAK 2023

SEXY RUN KOH MAK 2023