3 ปัจจัยสร้างความกังวลใจภาคครัวเรือน

View icon 38
วันที่ 5 ส.ค. 2566 | 16.52 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพบภาคครัวเรือนไทย มีความกังวลด้านเศรษฐกิจ 3 ประเด็นใหญ่ และต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยผลสำรรวจ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพของครัวเรือน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 พบว่า ประเด็นที่ภาคครัวเรือนมีความกังวลมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง เช่น ค่าไฟฟ้า และราคาสินค้า

ส่วนอันดับที่ 2 คือกังวลเกี่ยวกับรายได้และการจ้างงาน และอันดับที่ 3 กังวล ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เช่น ก่อหนี้เพิ่ม และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง ซึ่งส่งผลพวงให้เกิดความกังวล เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัวตามมาด้วย

นอกจากนี้ประชาชน ก็ยังมีความกังวลในความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาล เพราะอาจมีผลต่อการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ทำให้อาจจะต้องนำเงินออมออกมาใช้มากขึ้น ความหวังเดียวที่อยากให้เป็นจริง คือ การเกิดแรงหนุนจากการกลับมาฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง