สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

View icon 54
วันที่ 25 ส.ค. 2566 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง