ยังไม่ขึ้น! กบน. ตรึงราคาก๊าซหุงต้มเป็นเดือนที่ 7 ถึง 30 ก.ย.นี้

ยังไม่ขึ้น! กบน. ตรึงราคาก๊าซหุงต้มเป็นเดือนที่ 7 ถึง 30 ก.ย.นี้

View icon 97
วันที่ 30 ส.ค. 2566 | 14.59 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กบน. มีมติตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก 1 เดือนเป็นเดือนที่ 7  ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบอยู่ หมื่นกว่าล้านเข้าพยุงราคาไว้ถึง 30 ก.ย.นี้  หลังราคาตลาดโลกยังปรับสูงขึ้น  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ต่อไปอีก 1 เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนในช่วงราคา LPG ตลาดโลกยังผันผวน ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG สำหรับถัง 15 กิโลกรัมคงเดิมที่ 423 บาท ต่อไปอีกถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

วันนี้ (30 ส.ค.66)  นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน. ได้พิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  เห็นว่า  LPG มีราคาสูงกว่า 363 บาท ซึ่งเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กิโลกรัม  ถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคา  กบน.จึงมีมติใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รักษาเสถียรภาพราคา LPG ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคมที่จะถึงนี้

สำหรับสถานการณ์ราคา LPG Cargo ในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 442.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 26.98 เหรียญสหรัฐต่อตันจากเดือนมิถุนายน 2566  และราคาเฉลี่ยช่วงวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 561.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับราคาก๊าซ LPG ยังคงเป็นในเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การตึงตัวของราคาน้ำมัน และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อังกฤษ สหภาพยุโรป เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีก LPG ในประเทศ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนจนมากเกินไป กบน.จึงเห็นควรให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน สำหรับก๊าซ LPG เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปถึง 30 กันยายน 2566

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ติดลบอยู่ที่ 55,091 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ 44,716 ล้านบาท ส่วนบัญชีน้ำมันติดลบ 10,375 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง