สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า

View icon 149
วันที่ 17 ก.ย. 2566 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.39 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำอธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 พร้อมคู่สมรส เฝ้าถวายเครื่องสักการะ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง