"อี้แทนคุณ" ถามจำเป็นไหม ใช้งบ 1.3 ล้าน "หมออ๋อง" พาคณะ สส. บินดูงานสิงคโปร์

"อี้แทนคุณ" ถามจำเป็นไหม ใช้งบ 1.3 ล้าน "หมออ๋อง" พาคณะ สส. บินดูงานสิงคโปร์

View icon 120
วันที่ 18 ก.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
"อี้ แทนคุณ" ถามจำเป็นไหม ใช้งบ 1.3 ล้าน หมออ๋อง พาคณะ สส. บินดูงานสิงคโปร์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ จับตาเทคนิคขับออกจากก้าวไกลไปสังกัดพรรคเล็ก เข้าข่ายฮั้วหรือไม่

หมออ๋องบินดูงานสิงคโปร์ วันนี้ (18 ก.ย.66) นายแทนคุณ จิตต์อิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นกรณีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 มีกำหนดเดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี สส.พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และคณะรวม 12 คน ติดตามไปด้วย ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 ก.ย.66 โดยศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภา สิงคโปร์ การบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสิงค์โปร์ และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าว นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติการเดินทางเมื่อวันที่ 12 ก.ย.66 และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงินจำนวน 1,379,250 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางการและระบุงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายสำหรับ สส. 1 คนๆ อยู่ที่คนละ 114,650 บาท แบ่งเป็น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ 51,250 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 วันๆละ 3,100 บาท รวม 12,400 บาท ค่าที่พัก (พักเดี่ยว) 4 คืนๆ ละ 12,500 บาท รวม 50,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท

ส่วนของ นายปดิพัทธ์ มียอดค่าใช้จ่ายรวม 494,650 บาท โดยได้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เท่ากับ สส.คนอื่น แต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง 200,000 บาท ค่ายานพาหนะ 150,000 บาท และค่าของที่ระลึก 30,000 บาท อยู่ในรายการของนายปดิพัทธ์

นายแทนคุณระบุว่า สังคมตั้งคำถามว่าสภาฯ จำเป็นไหม ที่จะต้องไปดูงานในช่วงเวลานี้ เป็นภารกิจที่คุ้มค่าภาษีประชาชนหรือไม่โดยถือว่าเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ  (30 กันยายน) โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยากตั้งคำถามว่า"คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ"

นอกจากนี้ ประชาชนตั้งข้อสังเกตไว้หรืออาจจะเพราะต้องเตรียมลาออกเพื่อย้ายไปพรรคอื่นที่ "เตี๊ยม" กันไว้ระหว่าง  2 พรรคคือให้ก้าวไกลใช้เทคนิคขับหมออ๋องไปอยู่พรรคเล็กพรรคหนึ่ง เพื่อสามารถดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้และก้าวไกลสามารถได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ เป็นจริงหรือไม่ อาจเข้าข่ายฮั้วกันหรือไม่ต้องติดตามต่อ เชื่อว่างานนี้ จบไม่สวยแน่นอน

( คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : “หมออ๋อง” แจงดูงานสิงค์โปร์ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ อยากนั่ง Low cost ก็ทำตามอำเภอใจไม่ได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ )